+420 739 610 850 | Pondělí až pátek:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00

ZAP TnI / MyO Kardio test

Test ZAP Troponin I/Myoglobin (TnI/Myo) je unikátní test, který slouží k odhalení infartku myokardu. Test využívá kvalitativní detekci lidského srdečního Troponinu I a myoglobinu s hodnotami vyššími než jsou zavedené hraniční hodnoty. Máte stresové zaměstnání, kouříte nebo máte slabé srdce? Pokud ano, pak vám může kardio test zachránit život. Akutní infarkt myokardu je pro lidské zdraví jednou z hlavních hrozeb. Klíčem ke snížení úmrtnosti je hlavně včasná diagnostikovat. Kardio test vám umožní jednoduchou diagnózu akutního infarktu myokardu již během 15 minut z kapky kapilární krve.  Odhalte nebezpečí infarktu včas. Kvalita těchto testů potvrzena lékaři rychlých záchranných služeb České republiky.


Dostupnost: Není skladem
Vaše cena: 449 

Proč ZAP Troponin I / Myoglobin (TnI/Myo) kardio test?

Věděli jste, že akutní infarkt myokardu je pro lidské zdraví jednou z hlavních hrozeb. Klíčem ke snížení úmrtnosti je především včasná diagnostika a zahájení léčby či první pomoci co nejrychleji. Čím dříve obdrží pacienti správnou léčbu, tím větší je šance na jejich záchranu.

Test ZAP Troponin I / Myoglobin je imunochromatografický test, který slouží jako pomoc při diagnostice infarktu myokardu. Využívá se jeho kvalitativní detekci lidského srdečního Troponinu I a myoglobinu ze vzorku lidské krve, plazmy nebo séra. 

Troponin I je bílkovina uvolňovaná do krve před nástupem infarktu, jejíž hladiny rostou v jeho průběhu a přetrvávají i několik hodin po infarktu. Troponin je definitivním ukazatelem poškození myokardu a ukazatelem infarktu.

Myoglobin je bílkovina, která se vyskytuje v buňkách srdeční a kosterní svaloviny. Myoglobin se při úmrtí těchto buněk vyplavuje do krve. Myoglobin a jeho zvýšená hladina tak může signalizovat poškození srdce, kosterních svalů či ledvin, kterými se dostává z těla pryč. Vzestup sérových koncentrací myoglobinu u akutního infarktu myokardu nastupuje již za 0,5–2 hodiny od začátku bolesti na hrudi.

Tento test slouží jako pomoc nejen pro kvalifikované pracovníky ve zdravotnictví při diagnostice poškození myokardu, ale může být nezbytnou pomůckou i pro vás.

Právě včasné odhalení infarktu vede k vyšší šanci na přežití a léčbu bez následků. Díky použití testu a odhalení infarktu již během 15 minut urychlujete svou vlastní pomoct. Rychlá záchranná služba už vás může ihned vést na oddělení aro. Každá minuta hraje roli.  Nepodceňujte prevenci a odhalte svůj stav dříve než bude pozdě.

Jak funguje ZAP Troponin I / myoglobin kardio test?

Test ZAP TnI / MyO kardio test je založen na detekci (odhalení) lidské srdeční bílkoviny Troponinu I („TnI“), zlatém standardu pro detekci poškození srdečního svalu (tzv. myokardiální nekrózy). Troponin I, který se projevuje pouze v srdečním svalu, je vysoce specifickým ukazatelem (tzv. biomarkerem) poškození myokardu. Troponin I se obvykle zvyšuje v krvi asi 4-6 hodin po poškození myokardu. Hladina Troponin I vrcholí po 24 hodinách a může zůstat zvýšena dalších 6-10 dní. Test navíc dokáže odhalit bílkovinu myoglobin, která se vyskytuje v buňkách srdeční a kosterní svaloviny a do krve se okamžitě vyplavuje v případě úmrtí těchto buněk. Zvýšená hladina myoglobinu tak může signalizovat poškození srdce, kosterních svalů či ledvin, kterými se dostává z těla pryč. Vzestup sérových koncentrací myoglobinu a tedy možnost odhalení akutního infarktu myokardu je možné již za 0,5 – 2 hodiny od začátku bolesti na hrudi.

Něco málo k myoglobinu…

Myoglobin je globulární protein tvořený jediným řetězcem aminokyselin, který obsahuje jako prostetickou složku hem. Reverzibilně váže a přenáší kyslík ve svalových buňkách. Myoglobin z kosterního svalstva i myokardu je identický. V ledvinách je filtrován glomerulární membránou a vylučován do moči. Má velmi krátký biologický poločas 10–20 minut. Jako cytoplazmatický protein s nízkou molekulovou hmotností je rychle uvolňován z postižené tkáně.

ZAP Kardio testy využívají i lékaři v rychlé záchranné službě, neboť dokáží odhalit infarkt myokardu rychleji než běžné nemocniční vyšetření. Díky tomu mohou odvézt pacienta na příslušné oddělení aro v nemocnici včas. Kvalita těchto testů potvrzena lékaři rychlých záchranných služeb České republiky.

Jaké jsou příznaky infarktu?

infarkt myokardu

 • déletrvající (přes 10 minut) tlaková krutá svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti
 • typické je vyzařování bolesti do ramene, krku a levé ruky a lopatky.
 • dušnost, pocit nedostatku vzduchu
 • pocení, úzkost, schvácenost
 • nepravidelný tep
 • nevolnost, pocit na zvracení

Příznaky infarktu myokardu může nemocný pociťovat minuty až hodiny.

Kdy a jak dochází k infarktu?

K infarktu dochází náhlým uzávěrem srdeční tepny. Příčinou je velmi často vznik krevní sraženiny. Krevní sraženina vznikne při prasknutí aterosklerotického plátu čímž zanikne protisrážlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlouhodobým ukládáním tukových látek do stěny cévy, podkladem je tedy ateroskleróza.

Další příčinou a příznakem infarktu může být vmetek krevní sraženiny, která vznikla v jiném místě cévního řečiště, céva může být uzavřena také vzduchovou bublinkou (příhody při potápění). Následek uzávěru koronární tepny může být zástava oběhu (srdeční smrt).

V akutní fázi může nastat také kritické oslabení srdeční činnosti s kardiogenním šokem. Pokud není krevní proud v postižené tepně obnoven do 2 hodin dochází k nevratnému poškození postižené části srdce. Obnovení průtoku krve i po 2 hodinách má však blahodárný vliv.

Z těchto důvodů při podezření vždy angažovat zdravotnickou záchrannou službu.

„Podstatou infarktu myokardu je akutní ložisková ischemická nedokrevnost srdečního svalu. Vzniká na podkladě náhlého uzávěru či progresivního extrémního zúžení věnčité tepny, která zásobuje příslušnou oblast,“ říká profesor Miloš Táborský, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdroj: onadnes.cz, rubrika zdraví, téma Infarkt

Koho infarkt nejčastěji postihuje? Jsem riziková skupina?

Nejčastěji infarkt postihuje muže nad 50 let, kuřáky, z profesí pak manažery, profesionální řidiče, úředníky, ale v současné době, díky dnešnímu uspěchanému životnímu tempu a stresu, již nejsou výjimkou ani mnohem mladší jedinci. Ze statistik také vyplývá, že častěji jsou ohroženi muži než ženy, a to až pětinásobně.

VĚDĚLI JSTE ŽE…

…Infarkt ročně postihne jen v Česku téměř 40 tisíc lidí a 40 procent z nich umírá.
Výjimkou už dnes nejsou ani dvacetiletí pacienti.

…Troponin je definitivním ukazatelem poškození myokardu a ukazatelem infarktu.

Podle čeho test zjistí akutní infarkt myokardu?

Pro diagnózu infarktu myokardu (akutního koronárního syndromu) se doporučuje opakované stanovení dvou laboratorních ukazatelů – rychlého a definitivního.

V časné fázi po vzniku akutního koronárního syndromu má nejvyšší diagnostickou citlivost myoglobin – „rychlý ukazatel“. Je časným, ale nespecifickým markerem, který při bolesti na hrudi a chybějícím nebo nejasném nálezu na EKG odliší pacienty bez akutního infarktu myokardu a pacienty s pravděpodobnou diagnózou akutního infarktu myokardu. U myoglobinu se hodnotí především negativní (nezvýšená) hladina, která vyloučí akutní infarkt myokardu.

Konečná diagnóza AIM musí být potvrzena druhým markerem. Troponiny jsou definitivním ukazatelem poškození myokardu.

Jak probíhá detekce troponinu I a myoglobinu na testu?

ZAP kardio-test-TnI-MyO

ZAP TnI / MyO kardio test – vzorek s krví

Kardio test pro detekci troponinu I je rychlý chromatografický imunologický test pro plnou krev, plazmu a sérum. Vzorek plné krve, plazmy nebo séra je rozptýlen do části aplikace vzorku. Když je množství vzorku dostatečné na naplnění přijímacího kanálku, vzorek teče do suchého propustného testovacího proužku, který se skládá ze souboru membrán. Vzorek nejprve projde membránou oddělující plazmu, která obsahuje detekční myší monoklonální anti-TnI protilátky a stopové množství králičích IgG označených barevně. Detekční protilátky se naváží na TnI ve vzorku tak, aby vytvořily barevné TnI komplexy, které se pak přesunují k analytické membráně. Barevné TnI komplexy jsou zachyceny dalšími myšími monoklonálními anti-TnI protilátkami, které jsou znehybněny v oblasti testovacího okénka analytické membrány. To, že se v oblasti testovacího místa (T) objeví viditelný fialovo-červený proužek, indikuje skutečnost, že vzorek obsahuje rozpoznatelné množství Troponinu I a Myoglobinu.

V současné době může být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže je obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech.

Pokud bude akutní infarkt myokardu moci být diagnostikován ihned po záchvatu, pacienti budou mít možnost okamžitě obdržet trombolytickou léčbu v sanitce nebo na nejbližší klinice. Čím dříve obdrží pacienti správnou léčbu, tím větší je šance na jejich záchranu.

Nabízíme i druhou variantu krevního kardio testu ZAP Troponin I kardio test.


Návod k použití:

Pro ještě lepší provedení testování doporučujeme shlédnou ilustrační video.

1. Odebrání vzorku krve

 • Z krabičky vyjměte lancetu, odstraňte z ní ochranné víčko.krevni-test-odber
 • Prst, ze kterého budete odebírat vzorek krve, vydezinfikujte (popř. si alespoň umyjte ruce mýdlem), promasírujte prst směrem ke konečku prstu tak, aby byl dobře prokrvený. K odběru vzorku doporučujeme prsteníček nebo prostředníček.
 • Přiložte bílý okraj lancety na koneček prstu. Nepoužívejte střed nebo špičku prstu, jelikož se jedná o nejcitlivější oblasti prstu.
 • Volnou rukou držte daný prst a pevně lancetu zatlačte na testovací místo, poté ji uvolněte.
 • Jemně masírujte prst směrem k oblasti vpichu, abyste získali plnou kapku krve.

2. Přenos kapky krve na ZAP Tn I / Myo kardio test

 • Přiložte část pro aplikaci vzorku k oblasti vpichu tak, aby se dotkla kapky krve.
 • Nechte vzorek krve vystoupat testem až do úrovně naplnění. Pokud vzorek nedosáhl úrovně naplnění, masírujte prst, abyste získali více krve až do té doby, než dojde k naplnění.
 • Počkejte 15 minut a vyhodnoťte výsledky v oblasti testovacího okénka v kontrolním místě C a testovacím místě M, T. (viz obrázky)kardio-test-TnI-MyO-výsledky

3. Vyhodnocení výsledků testování

 • Pokud se objeví  proužek o jakékoli intenzitě na testovacím místě T, je test považován za pozitivní na Troponin I.
 • Pokud se objeví  proužek o jakékoli intenzitě na testovacím místě M, je test považován za pozitivní na Myoglobin.
 • Pokud se objeví proužek v místě T i M, je výsledek považován za pozitivní jak na troponin I, tak na myoglobin.
 • Kontrolní proužek C a testovací proužek T či M se mohou lišit v intenzitě barvy. Intenzita testovacího proužku se liší podle koncentrace Troponinu I / myoglobinu přítomného ve vzorku. Nicméně kvantitativní hodnota troponinu I / myoglobinu nemůže být udávána tímto kvalitativním testem.
 • Pokud se objeví proužek POUZE na místě kontrolního proužku C , výsledek je negativní.
 • Pokud se neobjeví žádný proužek, test nebyl proveden správně a výsledek je neplatný.

Balení a důležité informace:
Balení obsahuje 1 plastový test, 1 lancetu (hygienicky balenou jehlu), návod k použití
Doba expirace: uvedeno na obalu (15 měsíců od data výroby)
Certifikát CE


Informace pro lékárny:

lékárny

Tento výrobek si můžete objednat i ve své lékárně. Pokud lékárny nemají produkt skladem, lze vyžádat objednání. Lékárny mohou tento produkt objednávat přes lékárenský velkoobchod Phoenix a.s. pod následujícími kódy. Ceny v lékárnách se mohou lišit od cen výrobků v e-shopu.
Ceny v lékárnách se mohou lišit od cen výrobků v e-shopu.
Informace pro lékárny
APA kód: 3301521
PDK kód: 3301521

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “ZAP TnI / MyO Kardio test”

Videa

Mohlo by se Vám líbit…

ADIEL Maca 100% PURE 90 kapslí

Přinášíme vám 100% přírodní a certifikovaný extrakt z kořene maca v kapslích, který pomáhá ženám v období klimakteria, vyrovnává…

skladem
299 

BIOMAGICK detoxikační náplasti 14 ks

Detoxikační náplasti BIOMAGICK vám přinášejí účinnou očistu organismu s certifikátem CE. Detoxikační náplasti jsou velkým pomocníkem nejen při detoxikaci…

Není skladem
199 

Doporučujeme

ETANI balíček pro vaši pleť na denní a noční ošetření – 3 produkty

Pro pleť je důležitá ranní i noční péče. Náš Etani balíček dopřeje vaší pleti dokonalou péči, jak ráno tak…

skladem
959  1 147 

ETANI dárková sada 30+

Nebaví vás balení dárků? Nebojte vše zařídíme za vás. Vytvořili jsme speciální kombinaci produktů, které potěší i tu nejnáročnější…

skladem
2 499  2 986 

ADIEL Maca 100% PURE 90 kapslí

Přinášíme vám 100% přírodní a certifikovaný extrakt z kořene maca v kapslích, který pomáhá ženám v období klimakteria, vyrovnává…

skladem
299 

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERŮ (novinky, akce, slevy..)
a získáte SLEVU 100 Kč na další nákup.